Contact
Ulivio en OLVG stroomlijnen proces dossieraanvragen

PERSBERICHT

Ulivio en OLVG stroomlijnen proces dossieraanvragen

HOOFDDORP – Beperkt zicht op de voortgang, langdurende aanvragen kopie medisch dossier en onduidelijkheid bij verzoeken om inlichtingen of vernietiging dossier… Het proces rondom dossieraanvragen in de zorg is vaak tijdrovend, complex en onoverzichtelijk. Samen met topklinisch ziekenhuis OLVG te Amsterdam heeft Ulivio een methodiek en tool ontwikkeld om dit proces te stroomlijnen, zodat de kwaliteit in dienstverlening omhooggaat.

Het afgelopen jaar werd door Ulivio en OLVG hard gewerkt om de processen beter in te richten. Met als resultaat dat meerdere partijen van deze stroomlijning profiteren. Zo verloopt de aanvraag voor de patiënt en derde partij makkelijker en sneller, en is de ontvangen kopie van hogere kwaliteit. Het ziekenhuis heeft nu beter zicht op zijn diensten, de kopie wordt beveiligd uitgegeven en de financiën rondom dossieraanvragen zijn op orde.

Ulivio-oprichters Rogier Jacobs en Bob Derix zien dat het proces rondom dossieraanvragen zorgaanbieders veel hoofdbrekens bezorgt: een grote diversiteit in werkwijzen, steeds meer en complexere verzoeken en het risico voor de zorgverlener om niet te voldoen aan wet- en regelgeving. Om nog maar niet te spreken over de toegenomen administratieve last bij partijen als artsen en juristen. Ook constateerden onderzoeken van de Consumentenbond (2016) en Patiëntenfederatie (2016) een toegenomen onvrede onder patiënten: het duurt vaak lang voordat een kopie wordt ontvangen en de kwaliteit ervan is niet altijd even goed. Dat moet toch anders kunnen?

Toename kwaliteit bij afhandeling dossieraanvragen
OLVG merkte al snel dat de kwaliteit bij het afhandelen van dossieraanvragen met de Ulivio-tool toenam. “Het afhandelen van de aanvragen gaat aanmerkelijk sneller en beter hetgeen heeft geleid tot aantoonbaar minder klachten. Daarnaast zien we de inkomsten uit verzoeken door derden toenemen”, vertelt dr. George van Andel, Hoofd Kwaliteit & Verbetering en Uroloog, van OLVG. “Bovendien is de digitale tool veilig, patiëntvriendelijk, overzichtelijk en compliant. Hierdoor hebben we zelf meer inzicht in dossieraanvragen en worden de medewerkers ontlast.”

In eerste instantie richt Ulivio zich op de zorgmarkt door het stroomlijnen van processen rondom dossieraanvragen in de zorg. Met name het vereenvoudigen van de interactie binnen de driehoek zorgverleners – patiënten – derden en grip krijgen op vraagstukken aangaande kopie medisch dossier staan daarbij centraal. De bedoeling is om het aantal partners dat met deze tool werkt en de te stroomlijnen processen in de toekomst verder uit te breiden.

De Ulivio-tool biedt als functie een eenduidige registratie van dossieraanvragen, workflowondersteuning voor aanvraag, creëren kopie, controle en uitgifte, automatische betrokkenheid van de juiste mensen op het juiste moment, voortgangsbewaking van lopende aanvragen, digitale en beveiligde uitgifte van de kopie en inzicht door managementinformatie. Meer informatie: www.ulivio.nl.
———————————————————————————–
Noot voor de redactie
Voor meer informatie, het maken van een interviewafspraak en het opvragen van beeldmateriaal kunt u contact opnemen met initiatiefnemer Rogier Jacobs, telefoon: (06) 43156210 of e-mail: rogier@ulivio.nl.